|

Jak i gdzie zbudować płot…

Każdy właściciel może zbudować ogrodzenie i chronić swoją nieruchomość. Nie wolno mu jednak tego zrobić w sposób dowolny. Musi się liczyć z przepisami prawa budowlanego i… racjami sąsiadów. W którym miejscu budować ogrodzenie? Od strony sąsiada.  Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu dokładnie w osi granicy działek. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem w […]
|

Drogi gminne, współwłasność, służebność.

Co to jest droga?? Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne. Drogą publiczną nazywamy drogę, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Ze względu na funkcje w sieci drogowej drogi dzielą się na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Dla Nas pod względem zamieszkania najważniejszą rolę odgrywają […]
|

Szkody górnicze

Szkoda górnicza to szkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub uzyskaniu odszkodowaniu. W sprawach spornych orzekają sądy powszechne. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawnia się z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody. W praktyce Eksploatacja górnicza powoduje naruszenie górotworu […]
|

Mapy

Co to jest właściwie ta mapa?? Mapa jest to graficznie przedstawiony obraz powierzchni Ziemi, zmniejszony w sposób określony matematycznie (odwzorowanie kartograficzne i skala), uogólniony z zastosowaniem znaków umownych (graficznych i opisowych). Skala map Redukcję rzeczywistych wymiarów szczegółów terenowych do rozmiarów ich obrazów przedstawionych na mapie osiąga się poprzez zastosowanie określonego stopnia zmniejszenia zawartego w wartości […]
|

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste są urzędowym rejestrem publicznym, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Ich szczególność jest w „wieczystości” ksiąg, ponieważ akta nie ulegają zniszczeniu, a są przechowywane w porządku chronologicznym w sądach rejonowych. Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, mogą prowadzone też być dla ograniczonych praw rzeczowych (np. spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu). Dla […]
|

Kwarantanna

Siedzimy w domu i do końca nie wiemy co z sobą począć. Może to nareszcie czas na sprawdzenie i uporządkowanie swoich dokumentów, szczególnie tych dotyczących nieruchomości.My też mamy więcej czasu, mniej spotykamy się z Klientami a niezagospodarowany czas możemy poświęcić na pomoc WAM. Jeżeli masz jakieś niezałatwione sprawy, jakieś niedokończone dokumenty, na które niejednokrotnie brakowało […]
|

Nieruchomość, co dalej.

Żyjemy w czasach, które znamy z filmów katastroficznych. Fajnie się je ogląda siedząc w fotelu i popijając coca-colę, wiedząc, że wszystko się dobrze skończy.O kryzysie też czytaliśmy, tym w latach dwudziestych i w zasadzie nie zastanawialiśmy się nad jego konsekwencjami, których do końca nie rozumieliśmy.Zastanówmy się, co może nas czekać jutro lub pojutrze w aspekcie posiadanych […]
|

Czy warto przygotować mieszkanie przed sprzedażą?

Dość często klienci na początku rozmów z nami zadają pytanie – Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży? W tym przypadku najczęściej odpowiadamy poprzez zadanie pytania – A co Państwo robią gdy przygotowują swój samochód do sprzedaży? Zwykle wtedy słyszymy o konieczności wykonania wszelkich niezbędnych napraw, wyjmowaniu z samochodu niepotrzebnych rzeczy lub takich które pragniemy zachować, odkurzaniu, […]
|

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Poznaj swojego przyszłego najemcę. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić wiarygodność potencjalnego najemcy. W Polsce odnotowuje się rocznie do kilkunastu tysięcy prób użycia skradzionych dokumentów tożsamości. Dla bezpieczeństwa warto sprawdzić dwa dokumenty tożsamości, oprócz dowodu osobistego prawo jazdy czy paszport. W trakcie rozmów z potencjalnym nabywcą trzeba zadawać mu jak najwięcej pytań pozwalających na jego poznanie. […]
|

Rynek nieruchomości a bezpieczeństwo uczestników

RYNEK NIERUCHOMOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW Rynek nieruchomości poprzez jego powszedniość oraz duży krąg jego uczestników wydaje się stosunkowo bezpieczny i prosty. Dodatkowo pewności przeciętnemu uczestnikowi nadaje konieczność przeprowadzenia każdej transakcji przez ręce notariusza. Ta powoduje, że wśród uczestników rynku panuje przekonanie, że skoro przy podpisaniu aktu notarialnego obecny jest notariusz to zakup, sprzedaż nieruchomości jest […]