ZAKRES USŁUG

Mieszkaniowy

Określenie stanu prawnego

 • właściciel, władający (podstawa nabycia)
 • ograniczenie w dysponowaniu, obciążenie, zobowiązanie, zadłużenie
 • inne

Określenie stanu faktycznego

 • analiza aktualnej zabudowy
 • analiza możliwości inwestycyjnych
 • analiza sposobu wykorzystania
 • inne

Doradztwo i regulacja stanów prawnych

 • analiza rynku i atrakcyjności nieruchomości
 • regulacja stanów prawnych
 • optymalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
 • inne

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • sprzedaż / kupno
 • wynajem / najem
 • inne

Administrowanie nieruchomościami

 • reprezentowanie stron w obrocie nieruchomościami
 • bieżąca obsługa nieruchomości
 • administrowanie w imieniu właściciela wynajmem nieruchomości

Obsługa procesu inwestycyjnego

 • uzyskanie warunków zabudowy dla nieruchomości
 • uzyskanie dokumentów i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę
 • przygotowanie uzbrojenia nieruchomości
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • nadzór inwestorski
 • oddanie / zgłoszenie do użytkowania