|

Wjazd do garażu

Klient zgłosił nam do sprzedaży dom z wybudowanym w piwnicy garażem. Wyjazd z garażu odbywał się przez bramę bezpośrednio na ulicę. Po skonfrontowaniu informacji zawartej w mapie ewidencyjnej z faktycznym położeniem granic (czytaj więcej o mapach: https://czaplaiczapla.pl/648-2/), w tym bramy okazało się, że działka sąsiada kończy się w ¾ długości bramy i prawnie nie ma […]
|

Odwierty geotechniczne

Zakup działki pod budowę swojego wymarzonego domu to nieraz decyzja na całe życie. Z naszego doświadczenia nie wszystkie osoby podchodzą do tak ważnej decyzji z należytą starannością. Tylko odpowiednie przygotowanie może uchronić przed dodatkowymi kosztami w przyszłości. Czasami okazuje się, że dana działka jest bezwartościowa. My zalecamy szczególną ostrożność przy zakupie gruntu. Większość osób zainteresowanych […]
|

Gminna droga dojazdowa

Przyjęliśmy do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku. Do budynku doprowadzono instalacje elektryczną, gazową, wodną oraz kanalizacyjną, deszczową i sanitarną. Właściciele budynku korzystali od lat z tych sieci, nieruchomość miała nr adresowy. W nieruchomości były zameldowane osoby na pobyt stały. Ulica, przy której zlokalizowany był budynek, była wyasfaltowana i […]
|

Jak zmieniliśmy kartotekę budynku

Historia dotyczy rozbieżności między stanem faktycznym nieruchomości (domu) a stanem rzeczywistym, polegającym na różnicy pomiędzy opisem w kartotece budynku a faktycznym układem domu. W trakcie czynności związanej z przyjęciem do sprzedaży domu dokonano oględzin i opisu domu, z których to czynności wynikało, że mieliśmy do czynienia z domem jednorodzinnym piętrowym z garażem przylegającym do tego […]
|

Nie zawsze więcej znaczy dobrze

Przedmiotem zgłoszonym do sprzedaży była nieruchomość składająca się z jednej działki gruntu zabudowanej budynkiem wolnostojącym. Zbadana księga wieczysta, dostarczony wypis z rejestru gruntu i informacja z planowanie przestrzennego potwierdzały istnienie nieruchomości składającej się z jednej działki gruntu. Oględziny nieruchomości potwierdzały te informacje. Nieruchomość położona była w starej dzielnicy, z historyczną zabudową. Nieruchomość ogrodzona była płotem […]