|

Jak zmieniliśmy kartotekę budynku

Historia dotyczy rozbieżności między stanem faktycznym nieruchomości (domu) a stanem rzeczywistym, polegającym na różnicy pomiędzy opisem w kartotece budynku a faktycznym układem domu. W trakcie czynności związanej z przyjęciem do sprzedaży domu dokonano oględzin i opisu domu, z których to czynności wynikało, że mieliśmy do czynienia z domem jednorodzinnym piętrowym z garażem przylegającym do tego […]
|

Nie zawsze więcej znaczy dobrze

Przedmiotem zgłoszonym do sprzedaży była nieruchomość składająca się z jednej działki gruntu zabudowanej budynkiem wolnostojącym. Zbadana księga wieczysta, dostarczony wypis z rejestru gruntu i informacja z planowanie przestrzennego potwierdzały istnienie nieruchomości składającej się z jednej działki gruntu. Oględziny nieruchomości potwierdzały te informacje. Nieruchomość położona była w starej dzielnicy, z historyczną zabudową. Nieruchomość ogrodzona była płotem […]