ZAKRES USŁUG

Doradczy

1. Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości to nie tylko podział działek. Podział to czasami niezbędna czynność umożliwiająca sprzedaż. Podział to znaczne podniesienie wartości nieruchomości. Podział to umożliwienie optymalnej zabudowy ze względu np. na strony świata czy dojazd.

Podział to działanie geodety. Możemy polecić sprawdzonych i kompetentnych specjalistów.

2. Cena transakcyjna

Cena transakcyjna. Kupić czy nie. Sprzedać już czy dalej negocjować. Gdzie jest granica ? Pomożemy przy podjęciu decyzji. Możemy również na życzenie sporządzić opinię o najbardziej prawdopodobnej cenie nieruchomości na rynku z uwzględnieniem wpływu na nią takich cech jak położenie, stan techniczny, potencjalny klient czy tendencje rynkowe.

3. Właściciel, nieruchomość

Sprzedajemy nieruchomości co do zasady których jesteśmy właścicielami i które nie maja obciążeń. Kupujemy od właścicieli i czyste z punktu widzenie prawa. Czy zawsze tak jest. Niestety nie. Proces „czyszczenia” nieruchomości czasami jest bardzo trudny i długotrwały. Problemy które mogą dotyczyć nieruchomości to miedzy innymi dziedziczenia, darowizny i wynikające z nich uwarunkowania sprzedaży, obciążenia nieruchomości prawami osób trzecich np. służebności mieszkania czy drogi dojazdowej, zobowiązania zabezpieczone hipoteką. Obciążenia te mogą być prawdziwe lub tylko „historyczne”. Trzeba zatem albo zapewnić zwolnienie od obciążeń istniejących lub wykreślić „historyczne”. Pomagamy w regulowaniu stanu prawnego korzystając z pomocy specjalistów z różnych dziedzin w tym adwokatów, doradców podatkowych, geodetów.

4. Roszczenia wierzycieli

Mieliśmy my, nasi spadkobiercy lub nasi darczyńcy kłopoty finansowe. Przed nami roszczenia wierzycieli. To jeszcze nie koniec świata. Możemy doprowadzić do sprzedaży nieruchomości tak, aby zwolnić się ze zobowiązań i zostawić sobie część ceny sprzedaży. Pamiętaj , że czas działa na niekorzyść im szybciej rozpoczniemy działania tym więcej zostanie dla Ciebie.

5. Wykorzystanie nieruchomości- co wolno

Czy można wykorzystać nieruchomość dowolnie, czy trzeba liczyć się z ograniczeniami. Które z nich są bezwarunkowe, a które można ominąć. Pomagamy ocenić nieruchomość w kategorii podstawowych kryteriów:

  1. Plan Miejscowego Zagospodarowania lub brak tego planu – możliwość wykorzystania nieruchomości w oczekiwanym zakresie, warunki które trzeba spełnić aby wykorzystać nieruchomość w oczekiwany sposób, ograniczenia w tym materialne ( opłata planistyczna). Badanie planu pod kątem adaptacji oczekiwań.
  2. Zbywanie i nabywanie gruntów rolnych, ograniczenia w zbyciu. Pomoc w stosowaniu niezbędnych procedur. Opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej .
  3. Wydzielanie odrębnych lokali ( mieszkań , lokali użytkowych – pomoc w niezbędnych procedurach, przygotowanie dokumentacji, nadzór i przeprowadzenia procesu wydzielenia lokali. Pomoc w procedurze zakup lub sprzedaży lokali mieszkalnych. Eliminacja zagrożeń wynikających z obciążeń na rzecz wspólnoty mieszkaniowej ( długi wspólnoty, przebudowa i adaptacja budynku lub instalacji) warunków technicznych no. Legalności ogrzewania , możliwości przebudowy lokalu, weryfikacji sytuacji zastanej pod katem zgodności z prawem.
  4. Najmu lokali mieszkalnych , obowiązków ustawowych Właściciela mieszkania, zakresu oraz możliwości zabezpieczenia w umowie praw właściciela w świetle obowiązujących przepisów. Eliminacja zagrożeń wynikających z najmu

6. Dotychczasowe wykorzystanie, atut czy wada

Pomoc przy czynnościach związanych ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości, czyli zmiana funkcji mieszkaniowej na użytkową lub odwrotnie. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wydzielenia nowych lokali mieszkalnych i użytkowych. Nadzór nad procesem wydzielenia utworzenia) lokalu.

7. Sieci, jak skorzystać

Pomoc w uzyskanie niezbędnych warunków technicznych dla dostaw mediów, wody, energii elektrycznej, gazu w tym sieci kanalizacyjnej i deszczowej. W zakresie usługi wykonanie projektu w niezbędnym zakresie oraz uzyskanie decyzji.

8. Pozwolenie na budowę

Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci, w tym projekt oraz uzgodnienia w niezbędnym zakresie.