|

Jak zmieniliśmy kartotekę budynku

Historia dotyczy rozbieżności między stanem faktycznym nieruchomości (domu) a stanem rzeczywistym, polegającym na różnicy pomiędzy opisem w kartotece budynku a faktycznym układem domu.

W trakcie czynności związanej z przyjęciem do sprzedaży domu dokonano oględzin i opisu domu, z których to czynności wynikało, że mieliśmy do czynienia z domem jednorodzinnym piętrowym z garażem przylegającym do tego budynku.

Dokonaliśmy rutynowego sprawdzenia mapy ewidencyjnej i kartoteki budynku. Materiały te wskazywały na duże rozbieżności.

Według tych dokumentów na działce w bryle budynku jednorodzinnego zostały wykazane dwa budynki, w tym jeden mieszkalny dwukondygnacyjny oraz garaż jednokondygnacyjny. Budynku istniejącego garażu nie było.

Zaczęliśmy szukać w historii budynku. Z informacji uzyskanej od sprzedającego wynikało, że w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wykonany został remont, polegający na adaptacji i rozbudowie budynku. Nikt nie posiadał stosownej dokumentacji, również w Gminie nie było żadnych dokumentów dotyczących tej przebudowy.

Przy rozwiązaniu problemu pomogło współpracujące z nami biuro geodezyjne.

Geodeta wykonał operat techniczny, który został wpisany do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku tych prac dokonano aktualizacji budynku, a na jej podstawie starosta wydał nową kartotekę budynku uwzględniającą stan faktyczny.

Od tego momentu sprzedawaliśmy legalnie istniejącą nieruchomość.