|

Sprzedam nieruchomość

Wszystko to, co ma podlegać sprzedaży, w tym nieruchomości, można podzielić na dwie kategorie.

Pierwsza, to gdy stan prawny nieruchomości pozawala na wprowadzenie jej bez ograniczeń na rynek, innymi słowy- nieruchomość ma właściciela, ustalony stan geodezyjny, w tym ustalone granice, nie ma ograniczeń w obrocie wynikającym z działania innych przepisów np. podatków, rewitalizacji czy planu urządzania lasu. Stan fizyczny nieruchomości jest ustalony, brak występowania praw osób trzecich.

Druga, to wtedy gdy nieruchomość wymaga uregulowania stanu prawnego, a więc może być przedmiotem obrotu za jakiś czas, który jest potrzebny do jego ustalenia.

Z naszych doświadczeń wynika, że wielu sprzedających jest nieświadomych tych ograniczeń i zderza się z nimi dopiero w momencie próby finalizowania transakcji. Sytuacja ta w najlepszym przypadku powoduje przesuniecie terminu i konsekwencje (w tym finansowe np.: kary) z tym związane lub w najgorszym utratę klienta.

Mądry zawsze ubezpieczony, jak kiedyś mawiano, stąd warto poświęcić trochę pracy nad przygotowaniem i wyjaśnieniem stanu prawnego.

Mógłbym mnożyć wiele przykładów takich zaniedbań:

– właściciel – ujawnienie praw w wyniku dziedziczenia, rozwodu, podziału majątku czy zniesienia współwłasności. Związane z nabyciem tych praw – podatki (np. spadkowy i dochodowy),

– granice działek,  położenia budynków fizycznie w terenie do tych ujawnionych na mapach. Pamiętajmy, że płoty nawet te najstarsze nie muszą stać w granicach działek,

– dojazd do nieruchomości, faktyczny czyli ten wynikający z wykonywania i prawny (nie zawsze się pokrywają),

– ograniczenia w obrocie wynikające z innych ustaw np. grunty rolne (w niektórych przypadkach wystarczy działka o pow. 3 000 m2), prawa wynikające z rewitalizacji i planowania lasu,

– nie uregulowane zobowiązania obciążające nieruchomość, w tym prawa osób trzecich do korzystania z nieruchomości.

Wyjaśnienie oraz regulacja tych i podobnych spraw wymaga specjalistycznej wiedzy oraz czasu jaki temu należy poświęcić z uwzględnieniem działania różnego rodzaju  instytucji.

Warto zrobić wszystko, aby nasze nieruchomości należały do pierwszej kategorii. Warto sprawdzić i wyjaśnić wszystkie aspekty z nimi związane. Warto robić to bez presji czasu i okoliczności zewnętrznych.

Wszystkie wątpliwości warto  i chyba trzeba wyjaśnić przed ich wystąpieniem.

Jesteśmy wraz z liczną grupą specjalistów: geodetów, klasyfikatorów, rzeczoznawców majątkowych, adwokatów, gotowi Wam pomóc, jeżeli będziecie sobie życzyli. Warto pamiętać o ubezpieczeniu, nie tylko tym instytucjonalnym.