|

Co to są sieci uzbrojenia terenu i jak je czytać?

Geodezyjne sieci uzbrojenia terenu, w skrócie GESUT, są jednym z elementów obligatoryjnej treści mapy zasadniczej. Do elementów sieci uzbrojenia tereny wg instrukcji K1 zalicza się:

  1. urządzenia inżynieryjno techniczne nadziemne
  2. urządzenia inżynieryjno techniczne naziemne ( w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego)
  3. linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu

Podstawowe sieci uzbrojenia terenu dzielą się na:

W praktyce „czytanie” mapy zasadniczej pod kątem sieci wygląda następująco: