|

Szybciej i taniej. Czy to możliwe?

Mniejsze koszty kredytu bankowego

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło pracę nad zmianą przepisów, by zapobiegać sytuacji, gdy bank w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, obciąża kredytobiorcę dodatkowymi i bezzwrotnymi kosztami.

Opłaty te mają charakter nadzwyczajnego ubezpieczenia ryzyka kredytowego. W praktyce niemal zawsze wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie ze złożonym wnioskiem. Można zatem stwierdzić, że zakładane prze banki ryzyko nie istnieje. Skoro tego ryzyka nie ma, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją. Projekt ministerstwa przewiduje, że będzie ona zwrotna na rzecz kredytobiorcy lub z automatu zaliczana na poczet spłaty kredytu mieszkaniowego, bez składania specjalnych wniosków.

Dzisiaj opłata ta jest zależna od wysokości kredytu oraz czasu wpisu hipoteki, który w niektórych miastach wynosi nawet do 11 miesięcy. Według wyliczeń Ministerstwa Sprawiedliwości opłata ta może sięgać kilkunastu tysięcy w okresie oczekiwania na wpis, a  średnio waha się na poziomie 370 zł miesięcznie.

Niestety zasady te nie będą działały do tyłu i będą dotyczyły kredytów zawartych po dacie wejścia przepisów w życie.

Szybszy wpis do księgi wieczystej

Aby przyśpieszyć procedurę wpisu, ministerstwo proponuje odciążenie referendarzy sądowych przez notariuszy, którzy będą mogli wpisywać prawo odrębnej własności lokali oraz hipoteki do ksiąg wieczystych. To rozwiązanie pozwoli na szybsze załatwienie sprawy, a sądy odciąży od nadmiaru postepowań.

Nowe prawo zakłada, że wpisy do ksiąg wieczystych będzie mógł dokonać oprócz referendarza notariusz, który uzyska dostęp do systemu teleinformatycznego. Zgodę na udzielanie takich wpisów będzie udzielał Minister Sprawiedliwości po sprawdzeniu czy dana kancelaria spełnia warunki bezpieczeństwa.

Nowe rozwiązania będą dobrowolne. Każdy zainteresowany złoży wniosek do sądu o wpis do księgi wieczystej albo jak dotychczas za pośrednictwem notariusza albo wystąpi do notariusza , aby ten dokonał sam wpisu. Wpis dokonany prze notariusza będzie tożsamy w skutkach z wpisem dokonanym przez referendarza. Wykorzystanie tej ostatniej procedury powinno ograniczyć czas oczekiwania do maksymalnie kilku tygodni.