|

Rynek nieruchomości a bezpieczeństwo uczestników

RYNEK NIERUCHOMOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

Rynek nieruchomości poprzez jego powszedniość oraz duży krąg jego uczestników wydaje się stosunkowo bezpieczny i prosty. Dodatkowo pewności przeciętnemu uczestnikowi nadaje konieczność przeprowadzenia każdej transakcji przez ręce notariusza. Ta powoduje, że wśród uczestników rynku panuje przekonanie, że skoro przy podpisaniu aktu notarialnego obecny jest notariusz to zakup, sprzedaż nieruchomości jest pewny i pozbawiony ryzyka. Nic bardziej mylnego. Wszyscy wiemy, że sam fakt bycia u lekarza i wykupienia lekarstw przez niego wypisanych nie gwarantuje wyleczenia i powrotu do zdrowia.

Jeżeli uznamy, że zakres czynności które należy wykonać przy sprzedaż i kupnie nieruchomości jest podobny, można powiedzieć identyczny to występują tu zupełnie odmienne interesy sprzedającego i kupującego. Pod dokładnie tym samym tytułem rozumiemy zupełnie inne działania.

Proponujemy państwu usługę doradczą umożliwiającą bezpieczne przejście przez pułapki związane z rynkiem nieruchomości. W TYM PRZYPADKU NIE JESTEŚMY POŚREDNIKAMI, doradzamy zawsze tylko jednej stronie transakcji.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości w naszych warunkach zawsze obarczona jest ryzykiem. Ryzyko to  związane jest nie tylko z uzyskaniem zapłaty za sprzedawaną nieruchomość, ale również z występowania ewentualnych obciążeń sprzedającego wynikających z faktu sprzedaży.

Obszarami wpływającymi na bezpieczeństwo oraz opłacalność sprzedaży są: zobowiązania wynikające z podstawy nabycia (kupna, darowizny czy zamiany), zobowiązania podatkowe (podatek dochodowy czy VAT), zobowiązania na rzecz miasta lub gminy (renta planistyczna, opłata adiacencka) oraz rękojmia. Informacje o konieczności poniesienia dodatkowych, niejednokrotnie znacznych kosztów związanych ze sprzedażą mogą do sprzedającego docierać dopiero po dokonaniu transakcji. W skrajnych przypadkach może zdarzyć się, że koszty sprzedaży przewyższają przychody. Sprzedający również musi się liczyć z ewentualnymi roszczeniami kupującego z tytułu wad nieruchomości, w przypadku ich wystąpienia.

KUPNO NIERUCHOMOŚCI

Ryzyko związane z kupnem nieruchomości może być znacznie większe niż ewentualne kłopoty sprzedającego. Problem ryzyka zakupu dotyczy nie tylko rynku polskiego, ale również znacznie bardziej rozwiniętych (USA, Kanada, kraje Europy zachodniej). Błędy mogą wynikać ze źle sporządzonej umowy sprzedaży, czy też innych błędów powstałych podczas procesu przenoszenia prawa własności. Problem mogą być coraz częstsze roszczenia reprywatyzacyjne, czy przejmowanie nieruchomości przez obywateli z zagranicy. Kupując nieruchomość możemy przejąć długi, w tym w niektórych przypadkach podatkowe sprzedającego, jego zobowiązania, ustanowione przez sprzedającego obciążenia. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie musi być tożsama z pokazywaną. Mogą wystąpić ograniczenia w sposobie użytkowanie, w tym nie zawsze można wykorzystywać ją tak jak dotychczas. Może zdarzyć się, że nieruchomość nabyliśmy od osoby nieuprawnionej lub kupiliśmy coś co z punktu prawnego nie istnieje. Konsekwencja to nie tylko brak jakichkolwiek praw do nabywanej nieruchomości, ale również utrata (bywa, że bezpowrotna) własnych pieniędzy.

Nasza oferta to zaprezentowanie wykazu czynności oraz zbioru informacji i potwierdzających je dokumentów, które należy przygotować i wykonać tak, aby transakcja nie była niemiłą niespodzianką. W zależności od sytuacji z jaką przyjdzie się Państwu zmierzyć, to Wy podejmiecie decyzję czy i jakie czynności i usługi wybrać. Umieszczony cennik tych czynności pozwala Wam na skalkulowanie kosztów usługi przed jej zleceniem.

Płacicie Państwo tylko za wybrane przez siebie czynności. Sami Państwo budujecie zakres usługi i znacie koszt usługi przed zleceniem.

Do wyboru macie Państwo podstawowe tematy:

1. Podatki:

– sprawdzenie obowiązku zapłaty podatku dochodowego

 – zwolnienia  i możliwości skorzystania z nich

– sprawdzenie obowiązku zapłaty podatku VAT

– pomoc w uzyskaniu interpretacji podatkowej

– sprawdzenie obowiązku zapłaty podatku VAT

– sprawdzenie obowiązku i wysokości podatku od czynności cywilno-prawnych

– sprawdzenie obowiązku uiszczenia opłat dla samorządów lokalnych (i ewentualne możliwości ich określenia)

2.  Określenie stanu faktycznego nieruchomości

– analiza stanu prawnego wynikającego z podstawy nabycia – zakupu, darowizny, zamiany, zasiedzenia, wyroku sądu w tym ewentualne obciążenia nieruchomości wynikające z podstawy nabycia

– analiza innych obciążeń nieruchomości – służebność przejazdu, przesyłu, hipoteki w tym „historyczne”

– możliwości i ograniczenia związane z  wykorzystania nieruchomości w związku z planem miejscowego zagospodarowania lub jego brakiem oraz ewentualnymi opłatami adiacenckimi

– sprawdzenie obowiązku zapłaty renty planistycznej, w tym jej wysokości oraz możliwości jej zminimalizowania

– możliwości i ograniczenia związane z  wykorzystania nieruchomości w związku z planem miejscowego zagospodarowania lub jego brakiem, sąsiedztwem oraz innymi przepisami. Badanie możliwości zmiany sposobu użytkowania nieruchomości

– analiza możliwości użytkowania w aspekcie możliwości dojazdu (faktycznych i prawnych) oraz  możliwości korzystania z mediów

3. Sprawy budowlane i administracyjne

– sprawdzenie legalności zabudowy lub rozbudowy (samowola) oraz określenie sposobu i kosztów legalizacji

– opracowanie wykazu niezbędnych do sprzedaży dokumentów geodezyjnych

– analiza stanu nieruchomości na podstawie dokumentacji geodezyjnej – możliwości podziału, scaleń  i podziału, możliwości dojazdu, określenie wysokości opłat związanych ze scaleniem

– badanie okoliczności zwrotu bonifikaty oraz obciążeń związanych ze wspólnotą mieszkaniową

– badanie sytuacji prawnych, związanych z spółdzielczym własnościowym prawem, w tym prawo Spółdzielni do gruntu, oraz sytuację finansową S-ni

– doradztwo w zakresie sposobu przeprowadzenia transakcji, pomoc w negocjacji, analiza sposobu finansowania transakcji i wynikający z niego sposób postępowania przy transakcji, umowa przedwstępna w tym forma, zaliczka czy zadatek, niezbędne zapisy w umowie sprzedaży

4. Czynności, które należy wykonać po sprzedaży nieruchomości

– przekazanie nieruchomości w sposób zgodny z warunkami umowy sprzedaży

– rozliczenie z dostawcami mediów

– przygotowanie i złożenie deklaracji w związku ze sprzedażą nieruchomości

To tylko przykładowe zagadnienia i tematy. Każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie i zostanie Wam zaproponowane konkretne rozwiązanie.
Czapla&Czapla – biuro nieruchomości Gliwice